lời quanh co trong Tiếng Anh là gì?

lời quanh co trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời quanh co sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời quanh co

    * dtừ

    shift