lời quả quyết trong Tiếng Anh là gì?

lời quả quyết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời quả quyết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời quả quyết

    * dtừ

    protestation, dictum, protest, affirmation