lời phản đối trong Tiếng Anh là gì?

lời phản đối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời phản đối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời phản đối

    * dtừ

    protest, protestation, deprecation