lời phê bình sắc trong Tiếng Anh là gì?

lời phê bình sắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời phê bình sắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời phê bình sắc

    * dtừ

    spinosity