lời phàn nàn trong Tiếng Anh là gì?

lời phàn nàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời phàn nàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời phàn nàn

    * dtừ

    gripe, grievance, beef, complaint, gravamen