lời nói thô bỉ trong Tiếng Anh là gì?

lời nói thô bỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói thô bỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói thô bỉ

    * dtừ

    filth, dirtiness