lời nói tục tĩu trong Tiếng Anh là gì?

lời nói tục tĩu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói tục tĩu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói tục tĩu

    * dtừ

    expletive, smut, ribaldry, filth, dirtiness, dirt