lời nói phét trong Tiếng Anh là gì?

lời nói phét trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói phét sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói phét

    * dtừ

    eyewash