lời nói ngu si trong Tiếng Anh là gì?

lời nói ngu si trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói ngu si sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói ngu si

    * dtừ

    idiocy