lời nói hỗn xược trong Tiếng Anh là gì?

lời nói hỗn xược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói hỗn xược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói hỗn xược

    * dtừ

    sass