lời nói dí dỏm trong Tiếng Anh là gì?

lời nói dí dỏm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói dí dỏm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói dí dỏm

    * dtừ

    witticism, conceit, epigram, bon mot