lời nói chua cay trong Tiếng Anh là gì?

lời nói chua cay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói chua cay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói chua cay

    * dtừ

    barb, cynicism, quip, stinger