lời nói bí ẩn trong Tiếng Anh là gì?

lời nói bí ẩn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói bí ẩn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói bí ẩn

    * dtừ

    parable