lời nói ậm à ậm ừ trong Tiếng Anh là gì?

lời nói ậm à ậm ừ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói ậm à ậm ừ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói ậm à ậm ừ

    * dtừ

    hum