lời nó bậy bạ trong Tiếng Anh là gì?

lời nó bậy bạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nó bậy bạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nó bậy bạ

    * dtừ

    codswallop