lời lẽ văn hoa trong Tiếng Anh là gì?

lời lẽ văn hoa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời lẽ văn hoa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời lẽ văn hoa

    * dtừ

    flower