lời lẽ tà dâm trong Tiếng Anh là gì?

lời lẽ tà dâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời lẽ tà dâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời lẽ tà dâm

    * dtừ

    obscenity