lời khen ngợi trong Tiếng Anh là gì?

lời khen ngợi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời khen ngợi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời khen ngợi

    * dtừ

    laud, felicitation, congratulation, praise, laudation