lời khẳng định trong Tiếng Anh là gì?

lời khẳng định trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời khẳng định sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời khẳng định

    * dtừ

    affirmation