lời hướng dẫn trong Tiếng Anh là gì?

lời hướng dẫn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời hướng dẫn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời hướng dẫn

    instructions

    đọc kỹ những lời hướng dẫn lắp ráp to carefully read the instructions for assembly