lời chế giễu cợt trong Tiếng Anh là gì?

lời chế giễu cợt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời chế giễu cợt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời chế giễu cợt

    * dtừ

    jeer