lời chúc tạm biệt trong Tiếng Anh là gì?

lời chúc tạm biệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời chúc tạm biệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời chúc tạm biệt

    * dtừ

    farewell