lớp vỏ xốp trong Tiếng Anh là gì?

lớp vỏ xốp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp vỏ xốp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp vỏ xốp

    * dtừ

    pith