lớp gỉ trong Tiếng Anh là gì?

lớp gỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp gỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp gỉ

    * dtừ

    scale