lớp mặt trong Tiếng Anh là gì?

lớp mặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp mặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp mặt

    * đtừ

    topping, veneer