lớp dưới trong Tiếng Anh là gì?

lớp dưới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp dưới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp dưới

    the class below

    cô ấy kết bạn với một cô gái lớp dưới she made friends with a girl in the class below