lớp sáu trong Tiếng Anh là gì?

lớp sáu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp sáu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp sáu

    * dtừ

    sixth