lớp mạ trong Tiếng Anh là gì?

lớp mạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp mạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp mạ

    * dtừ

    plating