lớp lông trong Tiếng Anh là gì?

lớp lông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp lông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp lông

    * dtừ

    vestiture, indumentum