lớp tráng trong Tiếng Anh là gì?

lớp tráng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp tráng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp tráng

    * dtừ

    wash