lớp giấy trong Tiếng Anh là gì?

lớp giấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp giấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lớp giấy

    layers of paper