lớp cutin trong Tiếng Anh là gì?

lớp cutin trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp cutin sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp cutin

    * dtừ

    cuticle