lớp thiếp trong Tiếng Anh là gì?

lớp thiếp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp thiếp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp thiếp

    * dtừ

    wash