lớp sương mù trong Tiếng Anh là gì?

lớp sương mù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp sương mù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp sương mù

    fog bank