lớp phủ ngoài trong Tiếng Anh là gì?

lớp phủ ngoài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp phủ ngoài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp phủ ngoài

    * dtừ

    covering