lớp men ngoài trong Tiếng Anh là gì?

lớp men ngoài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp men ngoài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp men ngoài

    * dtừ

    enamel