lớp lông măng trong Tiếng Anh là gì?

lớp lông măng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp lông măng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp lông măng

    * đtừ

    tomentum