lớp băng tuyết trong Tiếng Anh là gì?

lớp băng tuyết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lớp băng tuyết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lớp băng tuyết

    * dtừ

    snow-ice