gian trong Tiếng Anh là gì?

gian trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gian

  * dtừ

  apartment, compartment; room

  * ttừ

  tricky; dishonest; disloyal

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gian

  * noun

  apartment, compartment; room

  * adj

  tricky; dishonest; disloyal

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gian

  (1) dishonest, underhanded, tricky; (2) apartment, room; (3) difficult, hard; (4) danger, peril