gian khổ trong Tiếng Anh là gì?

gian khổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian khổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gian khổ

  hard; arduous; hardship

  một cuộc đời gian khổ a life of hardship

  kinh qua nhiều gian khổ chông gai to go through the mill; to suffer great hardship

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gian khổ

  Arduous. hardship

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gian khổ

  arduous, hardship