gian hàng trong Tiếng Anh là gì?

gian hàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian hàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gian hàng

  * dtừ

  xem quầy

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gian hàng

  stand; stall; pavilion

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gian hàng

  stall, stand, exhibition, pavilion