gian lận trong Tiếng Anh là gì?

gian lận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian lận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gian lận

  fraudulent

  thói bầu cử gian lận fraudulent election practices

  to commit a fraud; to cheat; to rig

  gian lận trong việc kê khai thu nhập để đóng thuế to cheat on his income tax

  những kẻ gian lận sẽ bị truy tố trước pháp luật those guilty of fraud will be prosecuted

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gian lận

  Cheating

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gian lận

  to cheat, swindle, defraud