gian phi trong Tiếng Anh là gì?

gian phi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian phi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian phi

    unlawfully dishonest, criminal

    bọn gian phi the malefactors

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • gian phi

    unlawfully dishonest, criminal