gian xảo trong Tiếng Anh là gì?

gian xảo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian xảo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gian xảo

  * ttừ

  artful; crafty; designing

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gian xảo

  * adj

  artful; crafty; designing

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gian xảo

  artful, crafty, designing