gian bên trong Tiếng Anh là gì?

gian bên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gian bên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gian bên

    * dtừ

    aisle