giống với trong Tiếng Anh là gì?

giống với trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống với sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống với

    * ngđtừ

    resemble

    * ttừ

    parallel, approximate