giống hệt trong Tiếng Anh là gì?

giống hệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống hệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giống hệt

  (giống hệt ai) to be a dead ringer for somebody; to be the very spit of somebody; to be the very/living/spitting image of somebody; to be the double of somebody; exactly the same

  tôi cần một cái giống hệt như thế i need one exactly the same; i need one exactly like it

  cứ làm giống hệt như vậy! tôi chịu trách nhiệm cho! just do the same!/just do likewise! i shall be responsible for it!

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giống hệt

  As like as two peas

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giống hệt

  completely, exactly alike