giống bột trong Tiếng Anh là gì?

giống bột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống bột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống bột

    * dtừ

    mealiness

    * ttừ

    mealy