giống tóc trong Tiếng Anh là gì?

giống tóc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống tóc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống tóc

    * ttừ

    hairy