giống bần trong Tiếng Anh là gì?

giống bần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giống bần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giống bần

    * ttừ

    subereous